Rubio Monocoat viimistlusõli on kvaliteetne ja keskkonnasõbralik!

Tänapäeval soovivad inimesed olla järjest teadlikumad sellest, mida nad sisse hingavad. Pikaaegsete keemiliste ühendite sissehingamise tagajärjel võivad tekkida mitmed terviseprobleemid – alustades peavaludest, nahaärritustest kuni isegi astma ja vähini välja. Seetõttu teevad üha enam tarbijaid toote kohta eeltöö ära – millest toode koosneb, mis sertifikaadid on tootel, milline on tagasiside.

Puhas toaõhk

Keskkonnasõbralike toodete teerajaja Rubio Monocoati toodetud puiduõli on esimene omataoline, mis on täielikult õhus lendlevate keemiliste ühendite vaba.

Veel enne, kui võeti kasutusele mõistelühend LOÜ (lendlevad orgaanilised ühendid), otsustas tootja Rubio lati seada nii kõrgele, et tootes sisalduks 0% lendlevaid orgaanilisi ühendeid. Standardid, mis Rubio Monocoat endale seadis, olid rangemad, kui need mis on kirjeldatud 2010. aasta õigustaktides. See näitab, et ettevõte hoolib nii töötegijast kui ka lõpptarbijast.

2018. aastal viib ettevõte oma tegevuse järgmisele tasemele, lisades oma kvaliteeti tagavate sertifikaatide loetellu uue ökomärgise. Eurofins Indoor Air Comfort Label, see ökomärgis garanteerib meie klientidele pakutavate toodete jätkuvalt kõrge standardi.

sertifikaat

Eurofins Indoor Air Comfort 

Rubio Monocoat on esimene ettevõte puiduhooldustoodete sektoris, kes sai endale ökömärgise Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label. Sama märgise on saanud tuntud ehitusettevõtted BASF, Knauf Insulation ja Saint Gobain. Selle märgisega soovime jätkuvalt oma klientidele anda garantii, et meie tooted on turvaline valik ega sisalda mürgiseid õhus lendlevaid ühendeid. Eurofins Indoor Air Comfort on märk sellest, et Rubio Monocoat keskendub kvaliteedile ja tervema siseruumide õhukeskkonna loomisele. Märgis kirjeldab kombineeritult siseruumides tervist kahjustavaid heitgaase ning toob ära Euroopas kehtestatud piirnõuded ning kõike seda ühes sertifikaadis.

sertifikaat

Rubio Monocoat puiduõli on Fit for Food

Tegu on sertifikaadiga, mis tõestab, et Rubio Monocoat puiduõli on täiesti ohutu puidul, mis puutub otseselt kokku toiduga. Fit for Food tagab igat tüüpi toiduga kokkupuutuvate materjalide täieliku vastavuse Euroopas kehtivatele seadusandlustele. Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud toodete tootmist ja katsetamist käsitletakse seadusandlike või turunõuete tõttu sageli vajadusena. Nüüdsest võime öelda, et kui Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A + B) kasutatakse puitpinnal, mis on iseenesest toidukindel, siis on ka puidu ja meie Oil Plus 2C kombinatsioon ohutu ja seetõttu sobib toidu jaoks, määruses EÜ nr 1935/2004. See deklaratsioon on ametliku testi tulemus, mille viis läbi ametlik sõltumatu katseinstituut Eurofins. Praktikas tähendab „toiduks kõlblik” seda, et Rubio Monocoat Oil Plus 2C-ga töödeldud lõikelauad, köögi töötasapinnad, lauaplaadid jms on ka majapidamises ohutud.

Lisaks on Rubio Monocoatil järgmised rahvusvahelised sertifikaadid:

FR-certificate Bfl-S1

Leegi levikut aeglustav RMC FR Oil System on testitud vastavalt järgmiste standartitega EN13501-1, EN ISO 11925-2 ja EN ISO 9239-1. Saavutatud on Bfl s1 tase. B-sertificate on kõrgeim klass, mida õlil on võimalik saada.

Toy Standard EN 71-3

Ohutu laste mänguasjadel.

O% VOC

Rubio Monocoat ei sisalda lendlevaid keemilisi ühendeid, mis on kahjulikud nii keskkonnale kui ka kasutajale.


A+label

Mõõdetud on lenduvate orgaaniliste ühendite arv toodetes ja antud vastavalt arvule klass A + (madalaim heide) kuni C (kõrgeim heide).

M1

Selle klassifikatsiooni eesmärk on tõhustada vähesaastavate ehitusmaterjalide väljatöötamist ja kasutamist. Klassifikatsioon kajastab tavalistes tööruumides kasutatavate materjalide heitkoguste nõudeid sisekliima hea kvaliteedi osas. M1 tähistab madalat heidet.